Onze actuele prestaties

De energietransitie is in een volgende versnelling gekomen. Op steeds meer daken en velden komen zonnepanelen. Daarnaast worden meer windparken en groengasinstallaties gebouwd. Verder komt elektrisch rijden steeds meer op. Alliander faciliteert deze transitie. Zo sluiten we zonnepanelen en windmolens aan op ons elektriciteitsnet, zodat zij hun groene stroom kunnen transporteren naar verbruikers verderop. Steeds meer woningen worden opgeleverd zonder aansluiting op het gasnet. Groengasinstallaties voeden hun duurzame variant voor aardgas in op onze gasnetten. En elektrische voertuigen krijgen stroom uit laadpalen die worden gevoed door ons elektriciteitsnet.

 Ieder kwartaal publiceert Alliander zijn cijfers over zonne- en windenergie, elektrisch rijden, gasloze nieuwbouw en groen gas.

19
Groen gas
Status per 30-09-2023
Terug

Groen gas

Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Groen gas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar. Groen gas wordt nu vooral op grote schaal geproduceerd uit GFT-afval, rioolwater, mest en andere biomassastromen, een nieuwe ontwikkeling is kleinschalige productie van groen gas uit mest bij de boer op het erf.

Regionale netbeheerders houden bij hoeveel kubieke meter groen gas wordt ingevoed in het gasnet. In onderstaande figuur is te zien hoe de productie van groen gas zich ontwikkelt in de verzorgingsgebieden van Liander.