Resultaat segmenten

In verband met de verkoop van Endinet per 1 januari 2016 is de segmentindeling gewijzigd. Met ingang van het boekjaar 2016 onderscheidt Alliander de volgende segmenten:

  • Netbeheerder Liander

  • Overig

Tot en met 2015 werd Endinet als een separaat segment gerapporteerd en bestond de segmentindeling uit:

  • Netbeheerder Liander

  • Netwerkbedrijf Endinet

  • Overig

De segmenten zijn bepaald op basis van de interne rapportagestructuur van Alliander. Voor het eerste halfjaar 2015 is bij deze interne rapportagestructuur geen rekening gehouden met de classificatie voor Endinet als 'aangehouden voor verkoop'. Dit betekent dat Endinet wordt meegeconsolideerd in de cijfers van Alliander en de afschrijvingen niet zijn stopgezet. Het gevolg is dat het resultaat voor het eerste halfjaar 2015 van de segmenten afwijkt van het bedrijfsresultaat zoals verantwoord in de winst-en-verliesrekening.

Het bedrijfsresultaat van het segment Liander bedraagt over het eerste halfjaar van 2016 € 154 miljoen, een daling van € 43 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2015, onder meer als gevolg van lagere gereguleerde tarieven. Het segment Netwerkbedrijf Endinet is per 1 januari 2016 verkocht en maakt derhalve vanaf 2016 geen onderdeel meer uit van Alliander. Bij het segment Overig (dit bestaat met name uit de niet-gereguleerde activiteiten en de staven en service-units) bedraagt het bedrijfsresultaat minus € 35 miljoen (eerste halfjaar van 2015: minus € 29 miljoen) onder andere door niet doorbelaste kosten van staven en service units en de kosten van nieuwe activiteiten.