Kasstroom

Kasstroom uit operationele activiteiten

In het eerste halfjaar van 2018 is de kasstroom uit operationele activiteiten uitgekomen op € 266 miljoen (eerste halfjaar 2017: € 152 miljoen). De stijging van € 114 miljoen is veroorzaakt door de combinatie van een hoger resultaat, minder betaalde winstbelasting en een verbetering van het werkkapitaal.

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

De kasstroom uit investeringsactiviteiten in het eerste halfjaar van 2018 bedraagt € -185 miljoen (eerste halfjaar van 2017: € -245 miljoen). Deze verbetering wordt vooral veroorzaakt door de verkoop van Allego. De investeringen in materiële vaste activa in het eerste halfjaar van 2018 bedragen € 345 miljoen (eerste halfjaar 2017: € 292 miljoen).

Investeringen in materiële vaste activa

 

1e halfjaar

€ miljoen

2018

2017

Elektriciteit gereguleerd

174

132

Gas gereguleerd

66

58

Meetinrichtingen

66

56

Gebouwen, ICT, etc.

39

46

   

Totaal1

345

292

  • 1 De bedragen op pagina 10 hebben uitsluitend betrekking op Liander. 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

De kasstroom uit financieringsactiviteiten bedraagt over het eerste halfjaar van 2018 een instroom van € 95 miljoen, ten opzichte van een instroom van € 127 miljoen over dezelfde periode in 2017. De instroom in het eerste half jaar van 2018 komt met name door de aangetrokken leningen van € 174 miljoen in combinatie met de mutaties in de achtergestelde eeuwigdurende obligatieleningen. In dezelfde periode in 2017 werd de instroom onder andere veroorzaakt door aangetrokken ECP financiering.