Profiel

Alliander is een netwerkbedrijf. Wij werken aan een toekomstbestendig energienet in een groot deel van Nederland. Dit doen we vanuit het maatschappelijk belang om energie voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden. Met onze kennis en kunde helpen we Nederland de juiste keuzes te maken in de energietransitie. Onze aandelen worden gehouden door gemeenten en provincies.

Alliander bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder Liander, Qirion, Kenter en Firan. Samen zorgen we ervoor dat het licht brandt, de huizen warm zijn en de bedrijven draaien. Netbeheerder Liander heeft de wettelijke taak het gas- en elektriciteitsnet te beheren en ontwikkelen voor 3,3 miljoen consumenten. We zijn ook als marktpartij actief met producten en diensten die bijdragen aan een toekomstbestendig energienet. Zo legt Qirion zich toe op de aanleg en het onderhoud van intelligente energie-infrastructuren. Firan zorgt voor ontwikkeling, aanleg en beheer van alternatieve energie-infrastructuren, zoals warmtenetten en netwerken voor biogas. En Kenter levert innovatieve oplossingen voor energiemeting en energiemanagement.

We bouwen en onderhouden de infrastructuur en managen de energiestromen. We maken inzichtelijk wie, wanneer, waar en in welke hoeveelheid energie produceert of verbruikt. Daardoor kunnen producenten en verbruikers transparant met elkaar afrekenen. We staan 24/7 klaar om storingen te verhelpen, want zonder energie staat alles stil.

Wij laten de mogelijkheden van het energienet zien en zijn duidelijk over de maatschappelijke kosten die verschillende keuzes met zich meebrengen. Met onze 7.000 vakmensen bedenken en realiseren we innovatieve oplossingen die het energienet klaarmaken voor de toekomst. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de keuzes die wij maken. Zo werken we samen aan het best passende energienet voor iedereen.