Profiel

Alliander N.V. is een netwerkbedrijf dat bestaat uit een groep bedrijven met ongeveer 7.000 medewerkers. Samen werken we aan het energienet van vandaag en morgen. We investeren in de ontwikkeling van het energienet en verkennen en realiseren innovatieve oplossingen. Met onze partners en aandeelhouders overleggen we over toekomstplannen en dragen we oplossingen aan voor complexe vraagstukken op het gebied van de energietransitie. Dit doen we vanuit het maatschappelijk belang om energie voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden.

Netbeheerder Liander, onderdeel van Alliander, heeft de wettelijke taak het gas- en elektriciteitsnet te beheren en te ontwikkelen. De andere bedrijven binnen Alliander faciliteren markten met producten en diensten die bijdragen aan een toekomstbestendig energienet. Zo legt Qirion zich toe op het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van energienetten met name in het hoogspanningsdomein. Firan zorgt voor ontwikkeling, aanleg en beheer van alternatieve energie-infrastructuren, zoals warmtenetten en netwerken voor biogas. En Kenter levert innovatieve oplossingen voor energiemeting en energiemanagement. De aandelen van Alliander worden gehouden door provincies en gemeenten.

Indien in dit bericht wordt gesproken over ‘wij’, ‘Alliander’, ‘de onderneming’, ‘de Alliander-groep’ of gebruik wordt gemaakt van vergelijkbare aanduidingen dan worden daarmee Alliander N.V. en zijn dochterondernemingen bedoeld. Alliander N.V. houdt alle aandelen in onder andere Liander N.V., Qirion B.V., Firan B.V., Kenter B.V. en Alliander AG. Waar wordt gesproken over Liander refereert dit aan netbeheerder Liander N.V. en zijn dochterondernemingen. In dit bericht worden de namen van de entiteiten aangeduid zonder de rechtsvorm.