Juridische procedures en claims 

Alliander heeft per balansdatum en direct na balansdatum een aantal claims ontvangen. Daarnaast is Alliander per balansdatum betrokken bij een aantal rechtszaken voortvloeiend uit reguliere bedrijfsactiviteiten. Deze claims/ rechtszaken kunnen bij een nadelige uitspraak mogelijk een materieel effect hebben op de cijfers van Alliander. Voor zover noodzakelijk geacht zijn hiervoor voorzieningen getroffen. Liander is betrokken bij diverse procedures die verband houden met het aansluiten binnen de 18-weken termijn, de beperkte transportcapaciteit en het kunstmatig opsplitsen van zonneparken.