Kasstroom

Kasstroom uit operationele activiteiten

In het eerste halfjaar van 2022 is de kasstroom uit operationele activiteiten uitgekomen op € 181 miljoen (eerste halfjaar 2021: € 256 miljoen). Deze daling van € 75 miljoen komt met name door de stijging van het werkkapitaal.

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

De kasstroom uit investeringsactiviteiten in het eerste halfjaar van 2022 bedraagt € -482 miljoen (eerste halfjaar van 2021: € -359 miljoen). De investeringen in materiële vaste activa in het eerste halfjaar van 2022 bedragen € 579 miljoen (eerste halfjaar 2021: € 465 miljoen). Deze stijging is de belangrijkste oorzaak voor de lagere investeringskasstroom. Naast de investeringen wordt de kasstroom uit investeringsactiviteiten beïnvloed door de verkoop van ons aandelenbelang in Stam & Co in 2022 (€ 21 miljoen) en door de verkoop van ons aandelenbelang in 450Connect in 2021 (€ 28 miljoen).

Investeringen in materiële vaste activa

De investeringen van Alliander bedroegen € 579 miljoen in het eerste halfjaar van 2022 (eerste halfjaar 2021: € 465 miljoen). De investeringen in de elektriciteitsnetten bedroegen in totaal € 424 miljoen (eerste halfjaar 2021: € 335 miljoen). De investeringen in de gasnetten bedroegen in totaal € 70 miljoen (eerste halfjaar 2021: € 66 miljoen). De kosten van storingen en onderhoud waren in het eerste halfjaar van 2022 € 142 miljoen en zijn daarmee lager dan in het eerste halfjaar van 2021 (€ 175 miljoen).

Exception: Object reference not set to an instance of an object. (a27a7376-31ca-4de0-93f4-2a0b2df1bf99)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

De kasstroom uit financieringsactiviteiten bedraagt over het eerste halfjaar van 2022 een uitstroom van € 74 miljoen, ten opzichte van een instroom van € 19 miljoen over dezelfde periode in 2021. In 2022 is geen externe financiering aangetrokken waardoor de kasstroom bestaat uit het uitgekeerde dividend (€ 101 miljoen) en de uitkering van de couponrente (€ 8 miljoen), waar tegenover een inkomende kasstroom van € 55 miljoen staat voor ontvangen waarborgsommen. De instroom in 2021 van per saldo € 19 miljoen betrof met name aangetrokken ECP (€ 125 miljoen), welke deels te niet werd gedaan door het uitgekeerde dividend.