Friesland

Energie opwekken en besparen staan centraal in het Friese beleid. De provincie stelt zich als doel om in 2025 25 procent duurzame energie op te wekken. Dit vraagt om een stimulans van schone energieproductie als wind, zon, warmte en biosmassa. Liander werkt aan een duurzame aanpassing van de bestaande energie­infrastructuur door de aanleg van intelligente netten.

Verschuiving in de Friese energiebehoefte 

In de provincie Friesland vindt een verschuiving plaats in de energievraag. De vraag naar ondersteuning van duurzame initiatieven wint het van de vraag naar nieuwe traditionele aansluitingen. Dit vraagt om de versterking, uitbreiding en vervanging van de huidige netten en de aanleg van intelligente netten. Deze netten kunnen de extra energievraag aan en op afstand nauwkeurig bestuurd en gemonitord worden. Ook worden in 2016 diverse schakelstations gebouwd en aangesloten om grote ondernemingen, waaronder het industrieterrein in Heerenveen, van voldoende energie te voorzien. 

Duurzame windenergie 

Friesland kent een sterke bedrijvigheid in windenergie. Op verschillende plekken in de regio zijn windparken gerealiseerd. In totaal maakt de provincie ruimte voor 530 megawatt aan windenergie in 2020. Momenteel liggen er concrete plannen om het bestaande windpark Hiddum-Houw, nabij de kop van de Afsluitdijk, uit te breiden van 9 tot 36 MW. Om de duurzame energienetwerken op tijd aan te kunnen passen of om de windparken te optimaliseren, blijft Liander de ontwikkelingen op de voet volgen. 

Groengas en duurzame leidingen 

Liander en het bedrijf OMRIN uit Oudehaske starten in het begin van 2016 met het leveren van groengas aan het net in Heerenveen. Hiervoor dient het net eerst geschikt gemaakt te worden om de drukverhoging aan te kunnen en het groengas verder te kunnen transporteren naar de grootverbruikers op het industrieterrein IBF. Ook houden we ons aan het in 2010 opgestelde plan van toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen om tegen 2040 landelijk alle brosse leidingen te hebben vervangen. In 2016 vervangen wij daarom ook in Friesland kilometers aan leidingen. 

Liander beheerder in groter deel Friesland

Liander is vanaf 1 januari 2016 de beheerder in een groter deel van Friesland voor elektriciteit en gas. Delen van het elekticiteitsnet en het gasnet zijn overgenomen van Enexis.