Amsterdam

Amsterdam groeit en verduurzaamt. In een dichtbevolkt en dichtbebouwd gebied neemt de druk op boven- en ondergrondse ruimte toe: er worden jaarlijks duizenden woningen gebouwd en het aantal bedrijven neemt ook toe. Om de stad leefbaar te houden voor toekomstige generaties wil Amsterdam de CO2-uitstoot met 95% terugdringen in vergelijking met 1990. Daarnaast wil Amsterdam in 2040 aardgasvrij zijn.

Programma Aardgasvrij

Het programma Amsterdam Aardgasvrij werkt aan het aardgasvrij maken van de stad. Nieuwbouw wordt niet meer aangesloten op het aardgasnet. Sinds 2019 gaan ook bestaande woningen van het aardgas af, bijvoorbeeld in de Gentiaanbuurt. In 2020 wordt ook in andere wijken gestart met het aardgasvrij maken van woningen. De warmtetransitie van de bestaande woningen is georganiseerd via de City Deal aardgasvrij. Hierin werken de gemeente, Vattenfall, woningcorporaties en stichting !WOON samen met onze bedrijfsonderdelen Liander en Firan.

Luchtkwaliteit

Amsterdam heeft afgelopen jaar het actieplan Schone Lucht gepubliceerd. Belangrijk onderdeel daarin is CO2-uitstootvrij verkeer. Liander werkt nauw samen met de gemeente om te zorgen dat de energie-infrastructuur klaar is voor elektrisch vervoer. Inmiddels zijn er 3.000 laadpunten op openbare parkeerplaatsen in de stad. Amsterdam verwacht in 2025 tussen de 16.000 en 23.000 publieke laadpunten nodig te hebben om e-rijders voldoende te faciliteren. Ook komen er semipublieke laadpalen (bijvoorbeeld bij tankstations en in parkeergarages) en snelladers bij. 

Nieuwe elektriciteitsverdeelstations nodig

Een gezamenlijke studie met de gemeente toont aan dat er tot 2030 wel zes tot acht nieuwe elektriciteitsverdeelstations nodig zijn om de groei en verduurzaming van de stad te faciliteren. Als vervolg op deze studie werken we nauw samen met de gemeente om het elektriciteitsnet uit te breiden, samen te innoveren en integraal gezamenlijk te plannen. Enkele voorbeelden van initiatieven: in 2020 starten de voorbereidingen voor de bouw van een nieuw elektriciteitsverdeelstation op IJburg. Dit elektriciteitsverdeelstation is nodig om de ontwikkeling van stadswijk Strandeiland te faciliteren en de elektriciteitsverdeelstations in de stad te ontlasten. In de Watergraafsmeer en Bijlmer Noord worden bestaande elektriciteitsverdeelstations uitgebreid met een extra transformator om extra ruimte te creëren voor groei van woningbouw en bedrijven, zoals datacenters. Verder vindt capaciteitsuitbreiding plaats op de stations Nieuwe Meer, IJpolder en Karperweg.

Regionale Energiestrategie

Liander draait actief mee in het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES). Amsterdam maakt samen met de gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland deel uit van de RES Noord-Holland Zuid. Dankzij de themastudie en vervolgsessies in Amsterdam is de gemeente zich heel bewust van (on)mogelijkheden in de infrastructuur en houdt daar goed rekening mee. We zijn goed aangehaakt op de werkorganisaties. 

Slim combineren

Amsterdam is een omvangrijk programma gestart voor onderhoud aan bruggen en kademuren. Bij een aantal bruggen en kades is er sprake van achterstallig onderhoud. De komende jaren wordt een groot deel van de kades en bruggen geïnspecteerd en worden de meest urgente knelpunten aangepakt. Liander werkt nauw samen met het programma om bij urgente knelpunten de betrouwbaarheid en veiligheid van de energievoorziening te borgen en om zo veel mogelijk werkzaamheden te combineren.

Investeringen in 2020 in Amsterdam (in miljoenen €)
 
Aantal adressen in Amsterdam waar we in 2020 de slimme meter aanbieden[1]
  • 1 Alliander heeft de planning voor 2020 (laatste jaar project Grootschalige Aanbieding Slimme Meter) bijgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning, dit op basis van de realisatiecijfers van voorgaande jaren.

Elektriciteit in Amsterdam

 

Aantal aansluitingen

480.000

  

Gas in Amsterdam

 

Aantal aansluitingen

376.000

  

Medewerkers in Amsterdam

 

Aantal medewerkers

1.270