Noord-Holland

Noord-Holland kenmerkt zich door een grote nieuwbouwopgave, datacenters die zich vestigen en groeiende glastuinbouw. Er is bovendien veel ruimte voor duurzame opwek. Deze ontwikkelingen hebben veel impact op het elektriciteitsnet.

Druk in zuiden van Noord-Holland

Met name in het stedelijk gebied in het zuiden van Noord-Holland leggen luchthaven Schiphol en het geheel aan woonwijken, werklocaties, datacenters, forse mobiliteitsstromen en de elektrificatie van openbaar vervoer druk op alle lagen van het elektriciteitsnetwerk. De vraag naar elektriciteit wordt steeds groter, terwijl de netwerkcapaciteit niet toereikend is. Liander is met TenneT bezig het elektriciteitsnet uit te breiden. In de A4-zone is Liander samen met TenneT al geruime tijd in gesprek met de gemeente Haarlemmermeer over een locatie voor een nieuw elektriciteitsverdeelstation. Ook in Amstelveen is Liander samen met TenneT en de gemeente op zoek naar een geschikte locatie. Deze uitbreiding is nodig om de ambities van de gemeente te faciliteren met haar toenemende vraag naar elektriciteit. Voor elektriciteitsverdeelstation Crailo bij Bussum is na lang zoeken inmiddels een locatie gevonden. Het nieuwe station wordt een duurzaam elektriciteitsverdeelstation als onderdeel van een duurzame innovatieve wijk. Dit betekent dat voor het nieuwe station wordt ingezet op hergebruik van materialen, energiebesparing en CO2-reductie.

Ook op andere locaties werken we aan uitbreiding en verzwaring. In Zuidkennemerland werken we de komende jaren hard aan uitbreiding van de bestaande elektriciteitsverdeelstations en vernieuwing van de elektriciteitskabels. Met de gemeente Weesp zijn we in overleg over ruimte voor de noodzakelijke uitbreidingen van het elektriciteitsnet. In de driehoek Schagen, Hoogwoud en Heerhugowaard is een nieuw transformatorstation in aanbouw. Begin 2020 wordt dit station in gebruik genomen.

Warmtenet Haarlem

De gemeente Haarlem wil in 2040 aardgasvrij zijn. Dochteronderneming Firan van Alliander en drie woningcorporaties werken daarom samen met de gemeente om te komen tot een warmtenet als duurzaam en betaalbaar alternatief voor aardgas. In Schalkwijk, te beginnen in Meerwijk, wordt een warmtenet ontwikkeld voor potentieel meer dan 12.000 woningen plus zakelijk vastgoed. Dit gebeurt op basis van meerdere warmtebronnen waaronder mogelijk geothermie. Naar verwachting gaat de aanleg in 2021 van start. In de planning zoeken we nauw afstemming met woningcorporaties in verband met de voorziene vervanging van gasketels en met de gemeente trekken we gezamenlijk op met werkzaamheden in de onder- en bovengrond. 

Regionale Energiestrategie

We draaien actief mee in het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES) en zijn in Noord-Holland goed aangesloten in de werkorganisaties. We werken goed samen met de regio en het consortium van marktpartijen dat is ingehuurd voor inhoudelijke en procesondersteuning. De provincie Noord-Holland heeft een systeemstudie laten uitvoeren waarin de hele energieketen in de provincie tegen het licht is gehouden. Deze studie is niet alleen de basis voor de verdere uitwerking van de RES, maar heeft ook samen met een themastudie model gestaan voor de werkwijze van de netbeheerders om de netimpact van de RES te kunnen duiden.

Grootste windpark op land begin 2020 in bedrijf

De bouw van windpark Wieringermeer wordt naar verwachting begin 2020 afgerond. Dit wordt het grootste windpark op land van Nederland en levert met 99 turbines groene stroom voor zo’n 280.000 huishoudens. Liander heeft hiervoor 20 kV-verbindingen ontworpen en gerealiseerd tussen het windpark en het nieuw aangelegde elektriciteitsverdeelstation Middenmeer om de turbines te kunnen aansluiten.

Investeringen in 2020 in Noord-Holland (in miljoenen €)
 
Aantal adressen in Noord-Holland waar we in 2020 de slimme meter aanbieden[1]
  • 1 Alliander heeft de planning voor 2020 (laatste jaar project Grootschalige Aanbieding Slimme Meter) bijgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning, dit op basis van de realisatiecijfers van voorgaande jaren.

Elektriciteit in Noord-Holland

 

Aantal aansluitingen

962.000

  

Gas in Noord-Holland

 

Aantal aansluitingen

692.000

  

Medewerkers in Noord-Holland

 

Aantal medewerkers

933