Overzicht totaalresultaat

Het totaalresultaat is als volgt opgebouwd:

€ miljoen

2015

2014

Resultaat na belastingen

 

235

 

323

     

Overige elementen totaalresultaat

    

Elementen die via het resultaat afgewikkeld worden

    

Herwaardering voor verkoop beschikbare financiële activa

 

15

 

22

Mutatie reële waarde kasstroomafdekkingen

 

-

 

-

Belasting

 

-4

 

-4

     

Totaalresultaat na belastingen

 

246

 

341

Het totaalresultaat na belastingen 2015 is vrijwel volledig toerekenbaar aan de aandeelhouders van Alliander N.V..