Noot 28 Financiële lasten

Financiële lasten

€ miljoen

2015

2014

Leningen van derden

-65

-79

Geactiveerde bouwrente

1

3

Reële waardeverandering swaps

-

-1

Valuta-omrekeningsverschillen

-44

-54

Overige financiële lasten

-17

-12

   

Totaal

-125

-143

De financiële lasten worden met € 1 miljoen verlaagd door geactiveerde bouwrente inzake de nieuwbouw van de locatie in Duiven (2014: € 2 miljoen). Deze activering is gebaseerd op basis van 4,0% rente (2014: 4,0%). In 2014 zijn de financiële lasten verder met € 1 miljoen verlaagd door geactiveerde bouwrente op aanleg van een warmteleiding door Indigo (6,0% rente).

Binnen Alliander wordt het valuta risico afgedekt door middel van FX swaps. De valuta-omrekeningsverschillen zijn het gevolg van de ontwikkeling van de koers van de US Dollar en Britse ponden ten opzichte van de Euro op de voor verkoop beschikbare financiële activa [noot 6] en de financial lease verplichting [noot 19].

De overige financiële lasten zijn voornamelijk gerelateerd aan de financial lease verplichting [noot 19]. Daarnaast zijn onder de overige financiële lasten tevens de kosten voor letters of credit en kredietfaciliteiten verantwoord.