Over ons bedrijf

Alliander is een netwerkbedrijf. Wij zorgen voor een betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening in een groot deel van Nederland.

Alliander wordt gevormd door een groep bedrijven, waaronder Liander, Liandon en Allego. Samen staan we voor hoogwaardige kennis van energienetwerken, energietechniek en technische innovaties. Netbeheer is onze belangrijkste activiteit. Netbeheerder Liander houdt de energie-infrastructuur in goede conditie om dagelijks miljoenen consumenten en bedrijven te voorzien van gas en elektriciteit. Met ingang van 1 januari 2016 is ons verzorgingsgebied aangepast als gevolg van een uitruil van regionale netwerken. Het werkgebied van Liander is uitgebreid, onder meer met de Noordoostpolder en gebieden in Friesland. Andersom is Endinet onderdeel geworden van Enexis.

Liandon legt zich toe op de ontwikkeling van duurzame technologieën en intelligente energie-infrastructuren.

Daarnaast onderzoekt en ontplooit Alliander nieuwe bedrijfsactiviteiten, die passen bij de strategie van ons bedrijf en invulling geven aan de rol die wij voor onszelf zien in de transitie naar een duurzamer energiesysteem. Zo ontwikkelt Allego laadoplossingen en laadinfrastructuur op maat, voor gemeenten, bedrijven en vervoersmaatschappijen. Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) verbindt gebiedseigenaren, overheden, aanbieders en gebruikers met elkaar en helpt om hun ambities te realiseren, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van open energie-infrastructuren.

Aandeelhouders van Alliander zijn Nederlandse provincies en gemeenten. Samen met hen en onze partners overleggen we over toekomstplannen en dragen oplossingen aan voor complexe vraagstukken op het gebied van energie-infrastructuur.

2015 in cijfers

Aantal klant-aansluitingen

5,7 mln

Aantal medewerkers

7240

Uitvalduur elektriciteit

21,8 minuten

CO2-uitstoot

868 kton

Netto-omzet

1,6 € mld

Investeringen

575 € mln

Balanstotaal

7,7 € mld

Resultaat

235 € mln

 

Elektriciteit en gas

Elektriciteit

Omvang netwerk (kilometer)

89000 km
42900 km