Aandeelhouders en investeerders

Als groot energienetwerkbedrijf hebben we een maatschappelijke functie in de Nederlandse samenleving. Onze maatschappelijke en duurzame prestaties spelen dan ook een steeds grotere rol in de afwegingen van aandeelhouders en overige investeerders. We kunnen die waarmaken vanuit een gezonde en solide financiële positie.

Onze maatschappelijke en financiële stakeholders hebben aangegeven de volgende onderwerpen van belang te vinden: energiegebruik en CO2, transparantie, ketenverantwoordelijkheid, naleving financieel beleid en financiële prestaties. In dit hoofdstuk zullen wij nader ingaan op onze prestaties op deze gebieden.

Rating

Behoud solide A rating profiel
S&P AA-/A-1+/stable outlook
Moody’s Aa2/P-1/stable outlook

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)

68 % minimaal
71,0 %

CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering

833 kton max
824 kton

FFO/ Nettoschuld

> 20,0 %
26,6 %

Rentedekking

> 3,5
8,3

Nettoschuld (Nettoschuld + eigen vermogen)

< 60 %
33 %

Solvabiliteit

> 30 %
59 %