Wat hebben we geleerd?

Alliander streeft ernaar zo goed mogelijk invulling te geven aan zijn taken en activiteiten. Toch zijn er incidenten, ontwikkelingen en gebeurtenissen die ervoor zorgen dat onze dagelijkse praktijk anders loopt dan verwacht. Daar willen we van leren om de kwaliteit van onze organisatie te blijven verbeteren. In dit onderdeel presenteren we enkele bepalende momenten en gebeurtenissen uit 2016.

Dodelijk ongeval in Elst

Wat is er gebeurd?

In februari zijn wij geschokt door het nieuws dat een van onze collega’s van Liandon door een ongeluk bij meetwerkzaamheden aan een spanningstransformator op het onderstation in Elst was overleden. In het hele bedrijf waren collega’s hier diep van onder de indruk. Liandon heeft de directe en achterliggende oorzaken van het ongeval laten onderzoeken door een onafhankelijk bureau.

Wat hebben we geleerd?

Op grond daarvan hebben we maatregelen genomen om de veiligheid bij meetwerkzaamheden nog verder te verbeteren. Zo heeft Liandon werkinstructies voor veilige metingen aangescherpt en de geleerde lessen in bijeenkomsten gedeeld met de sector. Daarnaast komen tijdens het overleg aan het begin van de werkdag de veiligheidsrisico’s en maatregelen nadrukkelijk aan de orde. Ondanks dat er de afgelopen jaren goede stappen zijn gezet om veiligheid te vergroten, is elk incident er een te veel.

Datadiefstal

Wat is er gebeurd?

In september 2016 kregen de gezamenlijke netbeheerders te maken met een vermoedelijke diefstal van klantgegevens van twee miljoen huishoudens uit de centrale registers die zijn ondergebracht bij Energie Data Servies Nederland (EDSN). Het gaat om gegevens van het energiecontract zoals jaarverbruik, type aansluiting en de einddatum van de contracten. De vermoedelijke diefstal vond plaats via een energieleverancier. Volgens de energieleverancier in kwestie is de diefstal het werk van één medewerker die inmiddels niet meer voor het bedrijf werkzaam is. De data kan mogelijk worden gebruikt om ongevraagde productaanbiedingen (energiecontracten) per post te doen.

Wat hebben we geleerd?

Het was voor het eerst dat gegevens over energiecontracten van klanten op deze schaal zijn gestolen. De diefstal van de gegevens is aan het licht gekomen bij de monitoring van de landelijke registers door de netbeheerders. Er zijn inmiddels stappen gezet om de risico's van het verkeerde gebruik van deze data tot het minimum te beperken en toekomstig misbruik van het systeem uit te sluiten. Hiervoor werken onder meer de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens, ACM, de brancheorganisaties Netbeheer Nederland en Energie-Nederland en andere betrokken partijen samen. Zo vindt er inmiddels monitoring plaats van uitvragen, waardoor deze sneller worden gesignaleerd en kunnen actie genomen kan worden naar de betreffende partij.

Grote stroomstoring in Alphen aan den Rijn

Wat is er gebeurd?

Op zondag 7 februari 2016 vond een grote energie-onderbreking plaats in het westen van Alphen aan den Rijn, waardoor een deel van de regio zonder stroom kwam te zitten. In totaal ging het om 64.000 huishoudens in onder meer Alphen, Benthuizen en Moerkapelle. Ook het treinverkeer in die regio kwam stil te liggen. De storing ontstond in een zogenaamd schakelstation, waar een beveiligingsmechanisme onterecht in werking trad, waardoor de stroom in de regio wegviel.

De storing vond plaats nadat onderhoudswerkzaamheden in een deel van het station (het middenspanningsdeel) waren uitgevoerd, waarbij enkele beveiligingsonderdelen zijn vervangen. Als voorbereiding op dit project was de impact van deze vervangingen in kaart gebracht. Na de werkzaamheden is ook getest of de beveiligingen nog goed functioneerden. Na een positief resultaat van de test is het station weer in bedrijf genomen. Daarna ontstond echter kortsluiting in het net en heeft een reservebeveiliging in een ander deel van het station (het hoogspanningsdeel) ten onterechte ingegrepen, waardoor een grote storing ontstond.

Wat hebben we geleerd?

Wat we hiervan geleerd hebben is dat bij soortgelijke werkzaamheden in de voorbereiding meer rekening wordt gehouden met de afhankelijkheden tussen de verschillende beveiligingen en reservebeveiligingen op zowel middenspanning- als hoogspanning niveau. Daarnaast worden in de toekomst, voordat de installaties weer in gebruik worden genomen, ook extra testen worden uitgevoerd op het voorkomen van onterechte afschakeling door de beveiligingen.

Gasnet na drie jaar niet meer nodig

Wat is er gebeurd?

In een wijk in Arnhem is drie jaar geleden door Liander een nieuw gasnet aangelegd. In die buurt zijn echter enkele jaren later andere energiekeuzes gemaakt. Er vond onder meer een ingrijpende renovatie van woningen plaats door woningbouwcorporaties, waarbij door het aanbrengen van isolatie, zonnepanelen en warmtepompen het gasnet overbodig werd.

Wat hebben we geleerd?

Energie-infrastructuur kent een levensduur van gemiddeld 40 jaar. In dit specifieke geval heeft het gasnet niet langer dan drie jaar gefunctioneerd. We hebben geleerd dat we veel intensiever met onze omgeving moeten kijken naar de te verwachten ontwikkelingen op lokaal en regionaal gebied. Als er grootschalige renovatieprojecten op stapel staan, betekent dit dat we samen met lokale overheden moeten nadenken over keuzes die het meest verantwoord zijn tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.