Trends en marktontwikkelingen

De energietransitie, en daarmee de verandering van ons energiesysteem, gaat onverminderd door. Het is essentieel dat we ontwikkelingen tijdig signaleren en erop anticiperen, zodat we de leveringszekerheid ook in de toekomst kunnen blijven garanderen. Dat is in het belang van onze organisatie, klanten en stakeholders, die in toenemende mate afhankelijk worden van energie. We staan voor verschillende uitdagingen die, mede versneld door de klimaatafspraken van Parijs, bepalend zijn voor onze rol in de energietransitie.