Wat er moet gebeuren

We kunnen de doelstellingen van Parijs alleen halen als alle partijen gezamenlijk bereid zijn tot een fundamentele omschakeling in het huidige energiesysteem. Zo zal er op de eerste plaats gewerkt moeten worden aan energiebesparing, bijvoorbeeld door het isoleren van huizen en gebouwen. Er komen alternatieve manieren voor verwarming, zoals warmtenetten, biogas en elektriciteit. Ook zal elektrisch rijden toenemen. En tenslotte zal duurzame opwek toenemen, onder meer door zonnepanelen en windturbines. De precieze route en het tempo van de omschakeling is niet helder. Daarom moeten we samen met onze klanten en stakeholders optrekken om de omgang naar een duurzaam energiesysteem tijdig te kunnen faciliteren.

Een van de mogelijke scenario's

De trends, ontwikkelingen en vraagstukken in de wereld om ons heen vormen de basis van onze strategie. Daarin staat beschreven hoe we als bedrijf omgaan met de uitdagingen in de veranderende energievoorziening. In onze strategie laten we zien hoe we hier op inspelen en in onze SWOT-analyse is te zien waar voor onze organisatie kansen en uitdagingen liggen.