Overzicht totaalresultaat

Het totaalresultaat is als volgt opgebouwd:

€ miljoen

 

2017

2016

Resultaat na belastingen

  

203

 

282

      

Overige elementen totaalresultaat

     

Elementen die via het resultaat afgewikkeld worden

     

Herwaardering voor verkoop beschikbare financiële activa

12

 

-10

 

-9

Belasting

  

2

 

2

      

Totaalresultaat na belastingen[*]

  

195

 

275

  • * Het totaalresultaat na belastingen is vrijwel volledig toerekenbaar aan de aandeelhouders van Alliander N.V.