Noot 13 Rentedragende verplichtingen

€ miljoen

2017

2016

Boekwaarde per 1 januari

1.564

1.668

   

Mutaties

  

Nieuwe leningen1

1.156

843

Aflossingen1

-903

-941

Valuta-omrekeningsverschillen

-33

-5

Totaal

220

-104

   

Boekwaarde per 31 december

1.784

1.564

  • 1 De mutaties nieuwe leningen en aflossingen gedurende het jaar hebben geleid tot kasstromen; de valuta-omrekeningsverschillen hebben niet geleid tot kasstromen in het jaar.

De boekwaarde van de langlopende rentedragende verplichtingen, inclusief het kortlopende deel, is als volgt:

Kort- en langlopende rentedragende verplichtingen

 

Effectief interestpercentage

Kortlopend deel

Langlopend deel

€ miljoen

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Achtergestelde leningen

8,6%

8,6%

6

5

70

76

Onderhandse en groenleningen

1,3%

1,1%

-

1

87

12

Euro Medium Term Notes

2,6%

2,6%

-

-

1.395

1.394

Euro Commercial Paper

0,7%

0,0%

225

75

-

-

Overig

0,0%

0,0%

-

-

1

1

       

Boekwaarde per 31 december

  

231

81

1.553

1.483

De kortlopende rentedragende verplichtingen, ultimo 2017 € 231 miljoen (2016: € 81 miljoen), bestaan uit het kortlopende deel van de langlopende schulden en de Euro Commercial Paper.

Ultimo 2017 was voor een boekwaarde van € 1.395 miljoen (nominaal € 1.400 miljoen) onder het EMTN-programma uitgegeven. De onder het EMTN-programma uitgegeven obligaties zijn genoteerd aan de Amsterdamse en de Luxemburgse beurs. Eind 2017 is in het kader van het ECP-programma voor € 225 miljoen aan kortlopende leningen aangetrokken (2016: € 75 miljoen).

In juli 2017 heeft Alliander een lening afgesloten bij de Europese Investeringsbank tegen gunstige voorwaarden. De lening bedraagt € 300 miljoen en wordt in drie tranches opgenomen. De eerste tranche van € 75 miljoen is in september 2017 opgenomen. De resterende € 225 miljoen wordt gedurende 2018 in twee tranches opgenomen. De volledige lening dient in 2031 te worden afgelost.

Achtergestelde leningen

Deze leningen hebben een rentevoet van 8 tot 10%. Deze leningen zijn ten opzichte van andere schuldverplichtingen achtergesteld.

Looptijden rentedragende verplichtingen

€ miljoen

2017

2016

Minder dan 1 jaar

231

81

Tussen 1 en 2 jaar

305

6

Tussen 2 en 3 jaar

8

306

Tussen 3 en 4 jaar

8

7

Tussen 4 en 5 jaar

408

8

Meer dan 5 jaar

824

1.156

   

Boekwaarde per 31 december

1.784

1.564