Noot 16 Overige voorzieningen

€ miljoen

Overige voorzieningen

Boekwaarde per 1 januari 2016

3

  

Mutaties 2016

 

Dotaties

2

Onttrekkingen

-

Totaal

2

  

Boekwaarde per 31 december 2016

5

  

Mutaties 2017

 

Dotaties

2

Onttrekkingen

-

Totaal

2

  

Boekwaarde per 31 december 2017

7

Overige voorzieningen

De overige voorzieningen ultimo 2017 bedragen € 7 miljoen (2016: € 5 miljoen) en hebben onder meer betrekking op verlieslatende contracten en een voorziening voor bodemsanering.