Noot 26 Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

€ miljoen

Bedrijfs- gebouwen en -terreinen

Netwerken

Overig

Totaal

2017

    

Afschrijvingen

8

245

112

365

Desinvesteringen

-

16

15

31

Bijzondere waardevermindering

-

-

-

-

     

Totaal 2017

8

261

127

396

     

2016

    

Afschrijvingen

9

238

110

357

Desinvesteringen

-

14

18

32

Bijzondere waardevermindering

-

5

1

6

     

Totaal 2016

9

257

129

395

Onder de desinvesteringen zijn begrepen de versnelde afschrijvingen van buiten gebruik gestelde activa.