Noot 28 Financiële lasten

€ miljoen

2017

2016

Leningen van derden

-48

-51

Valuta-omrekeningsverschillen

-50

-5

Overige financiële lasten

-12

-16

   

Totaal

-110

-72

De valuta-omrekeningsverschillen zijn het gevolg van de ontwikkeling van de koers van de US Dollar ten opzichte van de Euro op de voor verkoop beschikbare financiële activa [noot 6] en de afdekking van de uitgegeven Euro Commercial Paper in US dollar.

De overige financiële lasten zijn voornamelijk gerelateerd aan de financiële lease verplichting [noot 19]. Daarnaast zijn onder de overige financiële lasten tevens de kosten voor kredietfaciliteiten verantwoord.