Noot 33 Activa en passiva aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten

In 2017 is geen sprake van activa en passiva aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten. Ultimo 2016 was geen sprake van activa en passiva aangehouden voor verkoop. Het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten in 2016 van € 176 miljoen had volledig betrekking op de verkoop van Endinet.