Vergelijkende cijfers voor impacts uit 2017 en 2016

De 2016 cijfers zijn, voor vergelijkingsdoeleinden, aangepast met de attributiewaardes uit 2017.

Financieel kapitaal

€ miljoen

2017

2016

Betalingen aan leveranciers

-1.007

-1.049

Dividenden, aflossingen en rente

-72

-298

Betalingen aan werknemers

-636

-585

Belastingen

-199

-242

Verlaging van de kasreservers

-211

-41

Bijdragen van derden

96

99

Ontvangsten deelnemingen

232

258

Kosten voor klanten (zakelijk)

460

431

Inkomsten m.b.t. ruilverkaveling

0

359

Aangetrokken kapitaal, ontvangen aflossingen en rente

189

45

Kosten voor klanten (huishoudens)

1.148

1.023

Geproduceerd kapitaal

€ miljoen

2017

2016

Waarde inkoop goederen voor elektriciteitstransport

-1.300

-1.315

Bijdrage elektriciteitstransport welzijn consumenten

2.277

2.303

Waarde inkoop goederen voor gastransport

-815

-828

Bijdrage gastransport welzijn consumenten

2.415

2.455

Waarde inkoop goederen zakelijke klanten

-274

-258

Waarde energietransport voor zakelijke klanten

510

477

Natuurlijk kapitaal

€ miljoen

2017

2016

Klimaatverandering door CO2 uitstoot

-341

-363