Personalia RvB

Mr. I.D. (Ingrid) Thijssen, voorzitter en CEO

Loopbaan

Ingrid Thijssen (1968) is per 1 september 2017 voorzitter van de Raad van Bestuur/CEO. Zij is sinds 1 maart 2014 lid van de Raad van Bestuur. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de aansturing en bedrijfsvoering van netbeheerder Liander. Van 2011 tot 2014 was zij werkzaam als Directievoorzitter bij NS Reizigers B.V. Tussen 1997 en 2011 bekleedde zij diverse directie- en managementfuncties bij de Nederlandse Spoorwegen.

Ingrid Thijssen studeerde Rechten aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Verder volgde zij onder meer een Strategy Program aan het International Institute for Management Development (IMD) in Lausanne en het Advanced Management Program (AMP) van INSEAD, in Fontainebleau, Frankrijk. Ingrid Thijssen heeft de Nederlandse nationaliteit.

Commissariaten/nevenfuncties

  • Lid Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ[1]

  • Lid Raad van Commissarissen Havenbedrijf Rotterdam[1]

  • Voorzitter bestuur Werkgeversvereniging voor de energie-, kabel & telecom- en de afval- & milieubedrijven in Nederland (WENB)

  • Bestuurslid SchuldenlabNL

Drs. M.R. (Mark) van Lieshout, lid en CFO

Loopbaan

Mark van Lieshout (1963) is sinds 1 januari 2010 lid van de Raad van Bestuur/CFO. Van 2008 tot 2010 vervulde hij de functie van directeur Financiën, Treasury en Fiscale Zaken van Alliander. Tussen 2003 en 2008 was hij financieel directeur van N.V. Nuon Business. Vóór 2003 was hij onder andere als CFO werkzaam voor ABB Benelux.

Mark van Lieshout studeerde Bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Verder volgde hij onder meer diverse Business Programs aan het International Institute for Management Development (IMD) in Lausanne en het International Directors Programme (IDP) van INSEAD, in Fontainebleau, Frankrijk. Mark van Lieshout heeft de Nederlandse nationaliteit.

Commissariaten/nevenfuncties

  • Lid Raad van Toezicht (tevens voorzitter Auditcommissie) Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

  • 1 Toezichthoudende functie bij grote rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 2:142a BW