Doelstellingen en prestaties

Veiligheid

Doelstelling 2018

 

Resultaat 2018

 

Doelstelling 2019

 

Strategische doelstelling

 

Belangrijkste risico's5

LTIF (lost time injury frequency)

 

LTIF 1,4

 

-1

 

Veiligheid is een randvoorwaarde voor onze bedrijfsvoering. We creëren een proactieve veiligheidscultuur.

 

Veiligheid

Veiligheidscultuur

Percentage actieve veiligheidscultuur is 100%.

 

38%

 

-2

  

Klanten

Doelstelling 2018

 

Resultaat 2018

 

Doelstelling 2019

 

Strategische doelstelling

 

Belangrijkste risico's5

Klantgemak

Klantgemak gemeten door de NES score is hoger dan 51% (consument) en 46% (zakelijke markt).

 

Consument: 50%Zakelijk: 38%

 

Klantgemak gemeten door de NES score is hoger dan 50% (consumenten) en 40% (zakelijke markt).

 

Klantgemak consumenten- en zakelijke markt stijgt de komende jaren.

 

-Realisatie werkpakket,

-Cybercriminaliteit,

-Privacy energiedata,

-Benodigde capaciteit en competenties,

-Anticiperen op en bijbenen energietransitie

Uitvalduur elektriciteit

Behoud van lage uitvalduur. Doelstelling is maximaal 20 minuten.

 

30,6 3

 

Behoud van lage uitvalduur. Doelstelling is maximaal 22 minuten.

 

De doelstelling is een hoge leveringsbetrouwbaarheid.

 

Herhaalstoringen

Het aantal unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen is maximaal 17.

 

17

 

Het aantal unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen is maximaal 17.

 

Het aantal unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen blijft maximaal 17 de komende jaren.

 

Aanbieden slimme meters

584.000

 

644.000

 

Op 585.000 adressen bieden we een slimme meter aan.

 

In 2020 is bij iedereen een slimme meter aangeboden.

 

Medewerkers

Doelstelling 2018

 

Resultaat 2018

 

Doelstelling 2019

 

Strategische doelstelling

 

Belangrijkste risico's5

Score medewerkersonderzoek Great Place to Work van minimaal 75.

 

70

 

In 2019 streven wij naar een score van 71 in het medewerkersonderzoek van Great Place to Work.

 

Topwerkgever zijn: een innovatief en succesvol bedrijf waar we werken aan het ontwikkelen van toekomstgerichte kennis en competenties.

 

Benodigde capaciteit en competenties

Verzuim medewerkers

Verzuimpercentage van maximaal 3,9%.

 

4,7%

 

Verzuimpercentage is gelijk aan of lager dan 4,3%.

 

Het verzuimpercentage is maximaal 4,3% in de komende jaren.

 

Vrouwen in leidinggevende posities

Minimaal 27,8% van alle leidinggevende posities wordt vervuld door een vrouw.

 

28,8%

 

Minimaal 29,3% van alle leidinggevende posities wordt vervuld door een vrouw.

 

In 2024 is minimaal 33% van onze leidinggevenden vrouw.

 

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt

100 leer/werkplekken aanbieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

95

 

100 leer/werkplekken aanbieden aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij wordt gestreefd naar minimaal 58 plaatsen die voldoen aan de participatiewet.

 

Wij bieden duurzaam werk voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, die voldoen aan de Participatiewet. We bieden daarnaast werkervaring, stages en andere leerervaringen voor een brede doelgroep. In 2024 voldoen wij aan de Quotumwet.

 

Aandeelhouders en investeerders

Doelstelling 2018

 

Resultaat 2018

 

Doelstelling 2019

 

Strategische doelstelling

 

Belangrijkste risico's5

Behoud solide rating

Handhaven solide A rating profiel.

 

S&P AA-/A-1+/stable outlook
Moody’s Aa2/P-1/stable outlook

 

Handhaven solide A rating profiel.

 

Het is onze doelstelling om een kredietwaardige onderneming te blijven. Voortdurend beter presteren dan de sector op het gebied van kosten en operational excellence. Solide resultaten passend bij het gereguleerde toegestane rendement.

 

Langetermijnoriëntatie van wet- en regelgeving

FFO/Nettoschuld

Doelstelling: >20%

 

32,2%

 

FFO/nettoschuld Doelstelling: > 20%

  

Rentedekking

Doelstelling: > 3,5

 

12,9%

 

Rentedekking Doelstelling: > 3,5

  

Nettoschuld/ (nettoschuld + eigen vermogen)

Doelstelling: < 60%

 

33,8%

 

Nettoschuld/(nettoschuld + eigen vermogen) Doelstelling: < 60%

  

Solvabiliteit

Doelstelling: > 30%

 

57,3%

 

Solvabiliteit Doelstelling: > 30%

  

CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering4

De CO2-uitstoot bedraagt maximaal 333 kton (volgens sectorbrede rekenmethodiek)

 

288 kton

 

De CO2-uitstoot bedraagt maximaal 277 kton (volgens sectorbrede rekenmethodiek).

 

We streven naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2023.

 

Circulair ingekocht6

10,0% van al onze primaire assets is circulair ingekocht

 

16,5%

 

25% van al onze primaire assets is circulair ingekocht

 

In 2020 kopen we 40% van onze primaire assets circulair in.

 
  • 1 Voor de prestatie-indicator LTIF wordt geen target vastgesteld. Dit is ingegeven door het feit dat het aantal ongevallen met verzuim "0" zou moeten zijn.
  • 2 De prestatie-indicator Percentage actieve veiligheidscultuur komt vanaf 2019 te vervallen in het Alliander dashboard.
  • 3 De uitvalduur elektriciteit wijkt af van de gereguleerde rapportage. In de gereguleerde rapportage worden de storingen in het Hoogspanningsnet (CBL-assets) waarvan Alliander eigenaar is wel meegenomen.
  • 4 De doelstelling voor CO2-uitstoot voor 2018 is herberekend volgens de meest recente emissiefactoren.
  • 5 In het hoofdstuk risico's is een nadere toelichting opgenomen over de risico's.
  • 6 De scope van de KPI zijn primaire assets: LS- & MS-kabels, gasbuizen, distributie- en vermogenstransformatoren en (slimme) elektra- & gasmeters.