Mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen

  

Aan aandeelhouders en andere vermogenverschaffers toerekenbaar eigen vermogen

€ miljoen

Noot

Aandelen-kapitaal

Agioreserve

Achtergestelde eeuwig-durende obligatielening

Herwaar- derings- reserve

Hedge- reserve

Overige reserves

Resultaat boekjaar

Totaal

Per 1 januari 2018

 

684

671

496

38

-

1.850

203

3.942

          

Nettoresultaat 2018

 

-

-

-

-

-

-

334

334

          

Totaalresultaat 2018

 

-

-

-

-

-

-

334

334

          

Wijziging waardering agv IFRS 9

 

-

-

-

-38

-

5

-

-33

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belastingen

 

-

-

-

-

-

-21

-

-21

Aflossing achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

 

-

-

-496

-

-

-

-

-496

Uitgifte achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

 

-

-

495

-

-

-

-

495

Dividend 2017

 

-

-

-

-

-

-

-92

-92

Bestemming resultaat 2017

 

-

-

-

-

-

111

-111

-

          

Per 31 december 2018

 

684

671

495

-

-

1.945

334

4.129

          

Nettoresultaat 2019

 

-

-

-

-

-

-

253

253

Overige mutaties

 

-

-

-

-

-2

-

-

-2

          

Totaalresultaat 2019

 

-

-

-

-

-2

-

253

251

          

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belastingen

12

-

-

-

-

-

-6

-

-6

Dividend 2018

 

-

-

-

-

-

-

-150

-150

Bestemming resultaat 2018

 

-

-

-

-

-

184

-184

-

          

Per 31 december 2019

 

684

671

495

-

-2

2.123

253

4.224