Noot 7 Overige financiële activa (inclusief kortlopend deel)

€ miljoen

Vorderingen, leningen en overig

Boekwaarde per 1 januari 2018

41

  

Effectief interestpercentage 2018

1%

  

Mutaties 2018

 

Verstrekte leningen

40

Terugbetaalde leningen en interest

-10

Investeringen

1

Nieuwe consolidatie

-1

Totaal

30

  

Boekwaarde per 31 december 2018

71

  

Effectief interestpercentage 2019

1%

  

Mutaties 2019

 

Verstrekte leningen

5

Terugbetaalde leningen en interest

-4

Bijzondere waardevermindering

-4

Investeringen

1

Vervallen consolidaties

-1

Totaal

-3

  

Boekwaarde per 31 december 2019

68

  

Langlopend deel overige financiële activa

58

Kortlopend deel overige financiële activa

10

In de verstrekte leningen in 2018 is inbegrepen een vordering op Meridiam van € 26 miljoen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar noot [22]. De bijzondere waardevermindering in 2019 heeft betrekking op de afwaardering van een langlopende vordering inzake warmteactiviteiten.

De boekwaarde van de overige financiële activa bestond aan het eind van 2019 naast de hiervoor genoemde post uit een langlopende vordering van € 19 miljoen op de gemeente Amsterdam inzake de locatie Spaklerweg, waarvan € 6 miljoen kortlopend, en overige vorderingen, leningen en geactiveerde kosten gedenomineerd in euro.