Noot 14 Vooruitontvangen opbrengsten

Vooruitontvangen opbrengsten hebben betrekking op de bijdragen in aanleg, investeringspremies en subsidies. De amortisatietermijnen van de bijdragen in aanleg, investeringspremies en subsidies zijn gelijk aan de afschrijvingstermijnen van de betrokken activa (tussen de 10 en 50 jaar).

€ miljoen

2019

2018

 

Bijdragen

Subsidies

Totaal

Bijdragen

Subsidies

Totaal

Boekwaarde per 1 januari

1.667

15

1.682

1.608

21

1.629

       

Ontvangen

126

-

126

130

-

130

Amortisatie ten gunste van de winst-en-verliesrekening

-70

-1

-71

-68

-2

-70

Vervallen consolidaties

-

-

-

-3

-4

-7

       

Boekwaarde per 31 december

1.723

14

1.737

1.667

15

1.682