Noot 22 Overige baten 

€ miljoen

2019

2018

Amortisatie subsidie

1

2

Exploitatiebijdragen en overige bedrijfsopbrengsten

12

123

Leasebaten uit operationele leases

27

23

   

Totaal

40

148

De overige baten zijn in het boekjaar 2019 uitgekomen op € 40 miljoen (2018: € 148 miljoen). De daling van de overige baten is voornamelijk het gevolg van de boekwinst op de verkoop van Allego (€ 105 miljoen) in 2018. De overige baten bestaan verder uit ontvangen schadevergoedingen en overige opbrengsten.

Verkoop Allego

De vergelijkende cijfers over 2018 bevatten de verkoop van alle aandelen van Allego per 1 juni 2018 aan Meridiam, een Franse beleggingsonderneming die gespecialiseerd is in de ontwikkeling, financiering en het beheer van langlopende en duurzame infrastructuurprojecten. Per deze datum heeft Meridiam ook de volledige zeggenschap gekregen over Allego en haar dochterondernemingen.

De koopprijs bestaat uit een bedrag ineens en een bedrag dat op termijn zal worden ontvangen (31 december 2023). De reële waarde van het termijnbedrag is vastgesteld op € 26 miljoen. De  boekwinst van € 105 miljoen is in 2018 verantwoord onder de overige opbrengsten.