Noot 23 Kosten van inkoop en uitbesteed werk

€ miljoen

2019

2018

Netverliezen

52

49

Kosten transportcapaciteit en -beperkingen

190

191

Facturatie en inning

18

12

Inhuur aannemers, materiaalverbruik en overig

192

172

   

Totaal

452

424

De kosten van inkoop en uitbesteed werk zijn met € 28 miljoen gestegen ten opzichte van vorig jaar en bedragen € 452 miljoen. De kosten voor inhuur van aannemers en materiaalverbruik zijn € 20 miljoen gestegen doordat in 2019 meer werkzaamheden in het net zijn uitgevoerd. De kosten voor netverliezen zijn  € 3 miljoen hoger, met name doordat tegen hogere tarieven is ingekocht.