Noot 31 Vergunningen

Liander Infra N.V., 100%-dochteronderneming van Liander, is eigenaar van netten voor het transport van elektriciteit en gas in Nederland. Overeenkomstig de Elektriciteitswet 1998 (E-wet) en de Gaswet (G-wet) heeft deze dochteronderneming Liander aangewezen als netbeheerder van zijn elektriciteits- en gasnetten voor een periode van 10 jaar (expiratiedatum: 2 mei 2024). Liander voert de taken uit overeenkomstig de E- en G-wet.