Vergelijkende cijfers voor impacts uit 2019 en 2018

 Voor het jaar 2019 zijn de attributiewaardes, net zoals in het jaar 2018, bepaald op basis van het aandeel van de toegevoegde waarde van Alliander in de Nederlandse energieketen. De 2018-impacts zijn voor vergelijkingsdoeleinden herrekend met de attributiewaardes uit 2019. Verder zijn in 2018 abusievelijk de hoeveelheden gastransport naar huishoudelijke en zakelijke klanten omgewisseld, waardoor het leek alsof zakelijke gasgebruik een groter aandeel van het gastransport vertegenwoordigden dan huishoudelijk gasgebruik; het tegendeel is waar. Voor de vergelijking met 2019 zijn de cijfers voor gastransport voor 2018 gecorrigeerd. Als gevolg hiervan zijn de cijfers voor 2018 als volgt bijgesteld:

  • Het geproduceerd kapitaal voor welzijn ten gevolge van gastransport voor consumenten is groter.

  • De waarde van inkoop van goederen voor gastransport is groter.

Financieel kapitaal

€ miljoen

2019

2018

Betalingen aan leveranciers

-1.218

-1.098

Dividenden, aflossingen en rente

-583

-924

Betalingen aan werknemers

-616

-636

Belastingen

-199

-217

Verhoging van de kasreserves

13

39

Bijdragen van derden

124

126

Overige opbrengsten

40

151

Kosten voor klanten (zakelijk)

528

535

Aangetrokken kapitaal, ontvangen aflossingen en rente

606

787

Kosten voor klanten (huishoudens)

1.332

1.316

Geproduceerd kapitaal

(in miljoen €)

2019

2018

Waarde inkoop goederen voor elektriciteitstransport

-1.376

-1.306

Bijdrage elektriciteitstransport welzijn consumenten (2018 cijfers incl. betrouwbaarheid)

2.465

2.325

Waarvan teruglevering zonnestroom

13

9

Waarde inkoop goederen voor gastransport

-907

-1.129

Bijdrage gastransport welzijn consumenten (2018 cijfers incl. betrouwbaarheid)

2.097

2.583

Waarde inkoop goederen zakelijke klanten

-306

-316

Waarde energietransport voor zakelijke klanten

563

580

Bijdrage warmtetransport welzijn consumenten

0,3

0,3

Natuurlijk kapitaal

€ miljoen

2019

2018

Klimaatverandering door CO2-uitstoot

-282

-331

Menselijk kapitaal

€ miljoen

2019

2018

Werkgerelateerde uitval en ongevallen van werknemers (veiligheid)

-1

-1

Welzijnseffecten van het hebben van werk

93

106