Bij Alliander werken inclusief inhuur circa 7.100 medewerkers (6.900 fte), die gezamenlijk zorgen voor een betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening. Zij zijn een onmisbare schakel in de dagelijkse uitvoering van onze taken.

Alliander onderkent het belang van goed werkgeverschap en wil een topwerkgever zijn en blijven: een inclusieve plek waar medewerkers vertrouwen hebben in de mensen met wie ze werken, mogelijkheden krijgen om zichzelf te ontwikkelen, trots zijn op wat ze doen en met plezier en in een goede sfeer samenwerken met collega’s, klanten, leveranciers en partners aan de energievoorziening van het duurzame morgen.

Gerelateerde onderwerpen

Dit hoofdstuk gaat over wat wij doen op het gebied van werving en de samenstelling van onze organisatie. De gerapporteerde informatie heeft betrekking op een aantal thema's die stakeholders belangrijk vinden. Daarbij dragen de activiteiten bij aan een SDG:

Gerelateerde materiële thema's

F) Aantrekken en ontwikkelen van talent
I) Verandervermogen van de organisatie

Bijdrage aan SDG
Gerelateerde stakeholdergroep

Medewerkers

Doelen en resultaten medewerkers

Verzuim medewerkers

3,9% resultaat 2020
≤ 4,3% doelstelling 2020

4,2% in 2019

Score medewerkersonderzoek

geen1 resultaat 2020
≥ 71 doelstelling 2020

70% in 2019

Vrouwen in leidinggevende posities

29,0%2 resultaat 2020
≥ 30,0% doelstelling 2020

26,9% in 2019

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt

1083 resultaat 2020
≥ 108 doelstelling 2020

101 in 2019

  • 1 Samen met de medezeggenschap oriënteren we ons in 2020 op een nieuw instrument waarmee we beter gekwantificeerd kunnen monitoren wat er in de organisatie speelt. In 2021 wordt het instrument geïmplementeerd.
  • 2 In 2020 heeft er geen medewerkertevredenheidsonderzoek plaatsgevonden vanwege de focus op de reorganisatie en de coronacrisis, die nieuw onderzoek bemoeilijkte. 
  • 3 Het aantal medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt bestaat uit 78 participatiewetbanen en 30 met een werkervaringsplek.