Noot 16 Overige voorzieningen

Exception: Object reference not set to an instance of an object. (6b9b5c7d-2e9c-4214-86e7-21bf7af7b9a9)

De overige voorzieningen ultimo 2020 bedragen € 29 miljoen (2019: € 23 miljoen) en hebben onder meer betrekking op een verlieslatend onderhoudscontract in een van de bedrijfsonderdelen van € 17 miljoen (2019: € 8 miljoen). In de berekening is rekening gehouden met de onvermijdelijke kosten, de Alliander yieldcurve als disconteringsvoet en eventuele afkoopwaarden.