Risico’s

Alliander verzet veel werk om energie voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden. Dat werk gaat gepaard met risico’s, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid of financiën. Deze risico’s zijn niet volledig te vermijden. Risicomanagement biedt echter wel inzicht in deze risico’s, zodat we weloverwogen besluiten kunnen nemen ten aanzien van de (beheersing van de) risico’s. Risicomanagement helpt daarnaast ook om focus aan te brengen in de sturing van Alliander. We gebruiken binnen Alliander één methode voor risicomanagement. Hiermee kunnen we het risicomanagementproces op verschillende plekken in de organisatie volgens dezelfde stappen doorlopen.

Risicocategorieën

Risico’s zijn onder te brengen in vijf risicocategorieën, van zeer laag tot zeer hoog. In welke categorie een risico thuishoort, wordt bepaald door twee factoren: hoe waarschijnlijk is het dat een risico optreedt en wat is de impact van een risico op het behalen van onze strategische doelstellingen? Bij de impact op onze doelstellingen kijken we naar verschillende aspecten. De risico’s krijgen op basis van de waarschijnlijkheid en de impact een plek in de risicomatrix.

Onze belangrijkste actuele risico’s (klik in het online verslag op een item voor een toelichting)

 • ARealisatie werkpakket →
 • BVeranderkracht ↓
 • CVeiligheid →
 • DLangetermijnoriëntatie van wet- en regelgeving →
 • EPrivacy: Herijkt
 • FToekomstbestendigheid IT-landschap →
 • GCybersecurity ↑
 • HFinancierbaarheid →
 • IVoldoen aan klantverwachtingen: Nieuw
 • JToekomstvaste investeringen: Nieuw
A B C D E F G H I J

Realisatie werkpakket →

Exception: Object reference not set to an instance of an object. (f740dd15-37b9-4f83-8b7f-1578b7407a06)

Veranderkracht ↓

Exception: Object reference not set to an instance of an object. (861a398d-eaf2-495e-a1f5-8b0e6040e398)

Veiligheid →

Exception: Object reference not set to an instance of an object. (335df7f9-0217-465c-834b-a874609731ab)

Langetermijnoriëntatie van wet- en regelgeving →

Exception: Object reference not set to an instance of an object. (a59cfbd2-cf87-43b0-ab66-dcb4f0651a4a)

Privacy: Herijkt

Exception: Object reference not set to an instance of an object. (9247d234-894d-4264-b47d-e15b542335dd)

Toekomstbestendigheid IT-landschap →

Exception: Object reference not set to an instance of an object. (66e13156-85ad-4504-81b1-aed398506c47)

Cybersecurity ↑

Exception: Object reference not set to an instance of an object. (5047bf6b-50db-45c7-8e98-4217e66bf658)

Financierbaarheid →

Exception: Object reference not set to an instance of an object. (5fc8d4c7-16a5-46d3-946d-2e3bd1144f3c)

Voldoen aan klantverwachtingen: Nieuw

Exception: Object reference not set to an instance of an object. (f0d7697e-78c1-4413-baa9-9c427aa49bae)

Toekomstvaste investeringen: Nieuw

Exception: Object reference not set to an instance of an object. (6ebd5952-b9da-4d9c-9587-37eb8bbddec3)

Risicobewustzijn

Het managen van risico's is onderdeel van de besturing en besluitvorming van de organisatie. De Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van Alliander bespreken de toprisico’s regelmatig. Ze beoordelen welke effecten de risico’s kunnen hebben op de strategische doelstellingen, de bedrijfsvoering en op onze reputatie.

Alliander vindt het belangrijk te voldoen aan de richtlijnen uit de herziene Corporate Governance Code. In de hoofdstukken Corporate governance, Verklaring van de Raad van Bestuur en Overige informatie leggen we uit hoe het managen van risico’s expliciet onderdeel is van de besturing en besluitvorming van de organisatie. Meer algemene informatie over risicomanagement is te vinden op www.alliander.com.

Koppeling van risico’s aan strategische pijlers

Exception: Object reference not set to an instance of an object. (238c47a9-ccf2-41f2-856b-ee1fe70a76f6)

Risicobereidheid

Om de bedrijfsdoelstellingen te behalen, moeten we soms in bepaalde mate risico’s accepteren. De mate waarin we bereid zijn risico te lopen bij het behalen van onze doelen (de ‘risicobereidheid’), verschilt per risico.

 • We nemen geen enkel risico waar het gaat om veiligheid van onze medewerkers, onze klanten en onze netten. We sluiten alle risico’s uit, voor zo ver dat mogelijk en reëel is.

 • Rond compliance is onze risicobereidheid laag. We moeten voldoen aan wet- en regelgeving en willen handelen volgens interne procedures en de Alliander Gedragscode.

 • Voor strategische risico’s zoeken we een juiste balans tussen risico’s en onze doelstellingen op de langere termijn.

 • Voor financiële risico’s hanteren we een lage risicobereidheid. Zo weten we zeker dat we een gezonde financiële basis hebben en voldoen we aan de voor ons van belang zijnde financiële ratio's.

Toelichting op de risico’s

Hierna staat per risico beschreven wat het risico inhoudt en hoe Alliander het risico beheerst. Per onderwerp geven we aan wat de ontwikkeling is in het afgelopen jaar in combinatie met de ingezette maatregelen.

afnemend: ↓
neutraal: →
toenemend: ↑

Financiële risico’s, waaronder ons kredietrisico, lichten we toe in noot [34] van de jaarrekening.