Onze energienetwerken behoren met 99,99% beschikbaarheid tot de betrouwbaarste ter wereld. Ook in 2021 was de leveringsbetrouwbaarheid van het net onveranderd hoog. Het tijdig aansluiten van klanten staat echter onder druk. Hoewel we meer werk hebben verzet aan netuitbreidingen en slimme oplossingen, blijven knelpunten ontstaan doordat de vraag harder groeit dan wat wij kunnen realiseren.

Gerelateerde onderwerpen

Dit hoofdstuk gaat over wat wij doen op het gebied van toegang tot energie, leveringsbetrouwbaarheid en klantgemak. De gerapporteerde informatie heeft betrekking op een aantal thema's die stakeholders belangrijk vinden. Daarbij dragen de activiteiten bij aan SDG's. 

Materiële thema's

SDG's

Stakeholdergroepen

A) Faciliteren van de energietransitie
B) Leveringsbetrouwbaarheid
C) Realisatie werkpakket
D) Samenwerken aan innovatie
G) Toegang tot betaalbare energie
H) Datagedreven netbeheer
J) Tevreden klanten
M) Verandervermogen organisatie

 

Klanten
Aandeelhouders
Investeerders

Doelen en resultaten leveringsbetrouwbaarheid

Klantgemak consumenten

51% resultaat 2021
≥ 53% doelstelling 2021

54% in 2020.

Klantgemak zakelijk

38% resultaat 2021
≥ 37% doelstelling 2021

35% in 2020. 

Uitvalduur elektriciteit1

20,91 resultaat 2021
in minuten
≤ 23,0 doelstelling 2021
in minuten

23,2 minuten in 2020

Kabelnummers met > 5 storingen

22 resultaat 2021
≤ 17 doelstelling 2021

17 in 2020

  • 1 De uitvalduur elektriciteit wijkt af van de gereguleerde rapportage. In deze rapportage worden de storingen in het hoogspanningsnet (CBL-assets) waarvan Liander eigenaar is niet meegenomen.