Een wendbare en slagvaardige organisatie

Een andere manier van samenwerken is noodzakelijk om onze opdracht te realiseren. Hierbij is het essentieel dat we als Alliander een gezamenlijk doel voor ogen hebben, we een wendbare, slagvaardige én kostenefficiënte organisatie zijn en als één team werken. Om deze beweging met elkaar te maken hebben we het afgelopen jaar stappen gezet in het werkend krijgen van onze nieuwe organisatie-inrichting. Ook zijn we in 2021 gestart met een OGSM (Objectives, Goals, Strategies en Measures), die is doorvertaald naar alle onderdelen binnen de organisatie. Het is een methodiek die zorgt voor focus en vooruitgang. Zo zijn we gaan werken met een overlegstructuur waarin we per kwartaal prioriteren en kunnen bijsturen, maken we keuzes om focus aan te brengen en zorgen we dat we invulling kunnen geven aan onze grote maatschappelijke opdracht. Dit vraagt van alle medewerkers dat zij reflecteren, leren én presteren. Met hulp van coaches zijn de eerste teams hiermee gestart.