Oproep: samen sneller grote stappen maken 

De omschakeling naar de duurzame energievoorziening moet in 2050 voltooid zijn. Daarbij is de doelstelling van 60% CO2-reductie vóór 2030 een flinke uitdaging. De kanteling naar een duurzaam en veel meer decentraal energiesysteem vergt een grote verbouwing van dat systeem. Een verbouwing die in minder dan negen jaar moet plaatsvinden. Voor het grootschalig verbouwen van de Nederlandse energie infrastructuur is dat een erg korte tijd. Dat betekent dat we als gezamenlijke stakeholders op nationaal, regionaal en lokaal niveau snel inzicht en overzicht moeten creëren op het ontwerp van het energiesysteem en de benodigde infrastructuur; wat komt waar en wanneer? Ook is regie op de transitie nodig. Het tempo moet fors omhoog om de doelen van 2030 te kunnen halen. Dat alles in een complex maatschappelijk speelveld. Regie is dan ook cruciaal, zodat we samen sneller grote stappen maken.

Daarnaast is het essentieel om voldoende menskracht en een slagvaardige organisatie te hebben. Om samen keuzes te maken over het ontwerp, samen prioriteiten te stellen wat we eerst, later en mogelijk niet gaan aanleggen en samen de ruimtelijke ordening sterk te versnellen.

Afgelopen jaar hebben we opnieuw stappen gezet in de samenwerking met partners, wat leidt tot steeds meer nationale programma’s die het werk in regio’s ondersteunen. Samen met industriële koepelorganisaties hebben we in de eerste versie van de Cluster Energiestrategieën (CES) gekeken hoe de behoefte aan energie-infrastructuur zich ontwikkelt. Daarnaast hebben we met de decentrale OV-autoriteiten (DOVA) een laadkaart ontwikkeld die inzicht geeft in de potentiële laadlocaties voor Zero Emission-bussen. De netbeheerder kan de geregistreerde laadbehoefte inzien en samen met de ov-autoriteit bepalen wat de best passende oplossing is voor de laadbehoefte. In de regio’s hebben we met provincies en gemeenten regionale infrastructuur taskforces opgezet om slagvaardig aan de verbouwing van de infrastructuur te werken.