De verduurzaming van de energievoorziening in ons verzorgingsgebied is in volle gang. In onze eigen organisatie verduurzamen we de impact van onze activiteiten.

Gerelateerde onderwerpen

Dit hoofdstuk gaat over wat wij doen op het gebied van duurzaamheid van de energievoorziening en onze eigen organisatie. De gerapporteerde informatie heeft betrekking op thema's die stakeholders belangrijk vinden. Daarbij dragen de activiteiten bij aan SDG's.

Materiële thema's

SDG’s

   

Klantgroepen

A) Faciliteren energietransitie
D) Samenwerken aan innovatie
F) Klimaatverandering
G) Toegang tot betaalbare energie
N) Ketenverantwoordelijkheid

Klanten
Aandeelhouders
Investeerders

Doelen en resultaten duurzame bedrijfsvoering

Netto CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering

115 resultaat 2021 in kton
≤ 150 doelstelling 2021 in kton

176 kton in 20201

Circulariteit2

27%3 resultaat 2021
≥ 45% doelstelling 2021

23% in 2020

  • 1 Het resultaat van de netto CO2-uitstoot voor 2020 is herberekend volgens de meest recente emissiefactoren (2020).
  • 2 De scope van de KPI is primaire assets: LS- en MS-kabels, gasbuizen, distributie- en vermogenstransformatoren en (slimme) elektriciteits- en gasmeters
  • 3 Het percentage circulair ingekocht materiaal is gebaseerd op basis van een herijkte methode. Hierbij wordt uitgegaan van de percentages gerecycled en recyclebaar per materiaalsoort aangedragen door de leverancier. Indien dit percentage hoger is dan het gevalideerde percentage, dan wordt het gevalideerde percentage aangehouden. Zie Ketenverantwoordelijkheid en circulair inkopen. Indien wordt uitgegaan van de grondstofpaspoorten, bedraagt het circulair ingekocht materiaal 40% (voor 2020: 44%).