Onze actuele prestaties

De energietransitie is in een volgende versnelling gekomen. Op steeds meer daken en velden komen zonnepanelen. Daarnaast worden meer windparken en groengasinstallaties gebouwd. Verder komt elektrisch rijden steeds meer op. Alliander faciliteert deze transitie. Zo sluiten we zonnepanelen en windmolens aan op ons elektriciteitsnet, zodat zij hun groene stroom kunnen transporteren naar verbruikers verderop. Steeds meer woningen worden opgeleverd zonder aansluiting op het gasnet. Groengasinstallaties voeden hun duurzame variant voor aardgas in op onze gasnetten. En elektrische voertuigen krijgen stroom uit laadpalen die worden gevoed door ons elektriciteitsnet.

Ieder kwartaal publiceert Alliander zijn cijfers over zonne- en windenergie, elektrisch rijden, gasloze nieuwbouw en groen gas.

1.859
Windenergie
Status per 30-09-2023
Terug

Windenergie1

In het landschap verschijnen steeds meer windmolens. In onderstaand figuur houden we per regio de toename van het gecontracteerde vermogen voor windenergie bij. Dat is het maximale vermogen dat producenten van groene stroom in een jaar verwachten te terug te leveren op een specifiek moment.

De grafiek toont een forse stijging in het tweede kwartaal van 2020. Oorzaak is een correctie in de brondata waardoor de stijging in de periode van kwartaal 3 in 2019 tot en met kwartaal 2 in 2020 is opgenomen in de toename.

  • 1 De categorie ‘Overig’ betreft onder andere het gecontracteerd vermogen in Zuid-Holland van een beperkte groep klanten. Om privacyredenen wordt de data van Zuid-Holland niet separaat gerapporteerd.