Appendix

Ingevolge de 'aangehouden voor verkoop'-classificatie (IFRS 5) worden de cijfers van Endinet niet meer meegeconsolideerd in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening en de geconsolideerde balans van Alliander. Ter informatie zijn hieronder de geconsolideerde winst-en-verliesrekening en de geconsolideerde balans van Alliander vermeld, indien de 'aangehouden voor verkoop'-classificatie (IFRS 5) niet zou zijn toegepast.