Financiële kerncijfers

 

1e halfjaar

€ miljoen tenzij anders vermeld

2015

20141

Netto-omzet

777

786

Overige baten

45

83

Bedrijfskosten

593

650

Bedrijfsresultaat

229

219

Resultaat na belastingen

161

156

Resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

116

114

Investeringen in materiële vaste activa

261

273

Kasstroom uit operationele activiteiten

241

219

   
 

30 juni 2015

31 december 2014

Totaal activa

7.679

7.672

Totaal eigen vermogen

3.614

3.579

Nettoschuldpositie2

1.751

1.617

ROIC3

5,7%

6,3%