Profiel

Alliander is een netwerkbedrijf dat dagelijks 3,3 miljoen klanten toegang geeft tot energie. Het netwerkbedrijf ontwikkelt, onderhoudt en beheert gas- en elektriciteitsnetten in ruim een derde van Nederland. Alliander zorgt dat klanten zelf hun energieleverancier kunnen kiezen, energie kunnen terugleveren en helpt ze om over te schakelen naar duurzame vormen van energie. De onderneming bestaat onder meer uit de netbeheerders Liander en Endinet. Daarnaast levert Liandon diensten op het gebied van aanleg en onderhoud van complexe energie-infrastructuren. Verder zijn er meerdere dochter- ondernemingen op het gebied van de energietransitie. Er werken circa 7.000 medewerkers bij Alliander.

De grootste aandeelhouders van Alliander zijn de provincies Gelderland, Friesland en Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. Daarnaast zijn de provincie Flevoland en diverse gemeenten in de provincies Flevoland, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland aandeelhouder.

Alliander wil op betaalbare, betrouwbare en bereikbare wijze uitvoering geven aan zijn maatschappelijke taken. Belangrijk uitgangspunt is het realiseren van evenwichtige groei voor alle belanghebbenden: klanten, medewerkers, aandeelhouders en andere vermogensverschaffers, milieu en maatschappij. De onderneming speelt een belangrijke rol in het mogelijk maken van verdere verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. De toename van duurzame, meer decentrale energieopwekking stelt eisen aan de energie-infrastructuur en betekent een uitdaging voor netwerkbedrijven. Alliander ziet het als zijn taak, samen met andere partijen, die verduurzaming te faciliteren tegen acceptabele maatschappelijke kosten.

Alliander staat voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. Dat is waar Alliander iedere dag aan werkt.

Organisatiestructuur