Veiligheid

Lost Time Injury Frequency

Deze veiligheidsnorm geeft aan hoe veilig er binnen Alliander wordt gewerkt. De LTIF-score is het 12-maands voortschrijdend gemiddelde van het aantal ongevallen met verzuim gerelateerd aan het aantal gewerkte uren. De Alliander LTIF score over de laatste 12 maanden is 1,7 en ligt daarmee onder de target van 2,2. 

De veiligheid van onze klanten, medewerkers en partijen waarmee Alliander samenwerkt is onze hoogste prioriteit. We zorgen dat onze installaties en netten veilig zijn en dat iedereen veilig thuis komt. Aan deze veiligheidsambitie wordt iedere dag gewerkt. Dat doen we door actief bezig te zijn met veiligheid en er alles aan te doen om ongevallen te voorkomen.
Gedurende het 1e halfjaar van 2015 hebben zich 14 ongevallen met verzuim voorgedaan met onze medewerkers (in het 1e halfjaar van 2014 waren dit er 12). We vinden het belangrijk dat we leren van gevaarlijke situaties en incidenten om de kans op ongevallen te verkleinen. Daarom analyseren we veiligheidsincidenten zeer grondig en bespreken en doorleven we ze breed in onze organisatie.
Om te komen tot betere prestaties op het gebied van veiligheid is Alliander in 2014 gestart met een nieuwe veiligheidsaanpak. Deze aanpak vormt de leidraad in de dagelijkse praktijk om de stappen te zetten die nodig zijn om onze veiligheidsprestaties te meten en continu te verbeteren. Onderdeel van de aanpak zijn verbeterprojecten, veiligheidscampagnes en meer aandacht voor leidinggeven aan veiligheid. In 2016 zal deze veiligheidsaanpak ook breder binnen de onderneming worden doorgevoerd.