Medewerkers

Fte-ontwikkeling

Ten opzichte van ultimo 2014 is per 30 juni 2015 het aantal eigen en ingehuurde medewerkers per saldo toegenomen met 43 fte naar 6.891 fte. De toename van het aantal fte bestaat uit een daling van de eigen medewerkers met 4 fte en een stijging van de externe medewerkers met 47 fte.

Vrouwen in leidinggevende posities

Alliander werkt er aan om een afspiegeling van de maatschappij te zijn. Daarom worden vrouwen gestimuleerd om door te stromen naar een leidinggevende positie. Het percentage vrouwen in een leidinggevende positie bedraagt 25,1% per 30 juni 2015 ten opzichte van 23,7% ultimo 2014.

Ziekteverzuim

Het verzuimpercentage over het 1e halfjaar van 2015 bedraagt 4,0% en is hiermee licht gestegen ten opzichte van 2014 (3,8%). De score betreft een 12-maands voortschrijdend gemiddelde.

Betrokken netwerkbedrijf

Alliander vindt het belangrijk dat iedereen een kans krijgt op de arbeidsmarkt. Voor sommige groepen in de maatschappij is het lastig om zelf een plek te vinden. In het Step2Work project biedt Alliander deelnemers een erkende (vak)opleiding en relevante werkervaring. In het 1e halfjaar van 2015 hebben 59 nieuwe deelnemers (geheel 2014: 93 nieuwe deelnemers) deelgenomen aan het Step2Work project. De jaardoelstelling voor geheel 2015 bedraagt 100 deelnemers.