Aandeelhouders en investeerders

Credit ratings

Ten opzichte van ultimo 2014 zijn de lange en korte termijn credit ratings en de outlook gelijk gebleven.

Ratio’s financieel beleid

Per 30 juni 2015 voldoen alle ratio’s ruimschoots aan de gestelde norm.