Duurzame initiatieven

Alliander faciliteert de overgang naar een duurzamer energiesysteem voor zijn klanten. Om dit te realiseren zijn er in het 1e halfjaar van 2015 meerdere duurzame initiatieven geweest, waaronder:

Duurzame Energienetwerken Gelderland

Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (Alliander DGO) heeft in het eerste half jaar van 2015 samen met PPM Oost (als fondsbeheerder namens Innovatie- en Energiefonds Gelderland, IEG B.V.) Duurzame Energienetwerken Gelderland B.V. (DENG) opgericht, een besloten vennootschap die investeert in projecten die bijdragen aan de energietransitie in de provincie. Alliander DGO functioneert hierbij als ontwikkelmaatschappij.

DENG is een belangrijke strategische activiteit voor de toekomst van duurzame projecten in de Provincie Gelderland. Hoofddoel van de vennootschap is het realiseren en exploiteren van duurzame, aan energie-infrastructuur gerelateerde projecten. Uitgangspunt is dat Alliander DGO deze projecten na ontwikkeling aanbiedt aan DENG voor realisatie en exploitatie. De investeringsruimte bedraagt initieel € 30 miljoen. Alliander DGO en IEG dragen beide de helft bij. Alliander hanteert daarbij haar gebruikelijke rendementseisen.

Alliander onderzoekt mogelijkheden gelijkstroomnet

Alliander onderzoekt met ontwikkelaars rond Lelystad Airport de mogelijkheden van een innovatief gelijkstroomnet (DC-net). In het gebied zijn plannen voor zonne- en windopwek, elektrische laadinfrastructuur, batterij-opslag en openbare ledverlichting. Een DC-net moet de ontwikkelaars in staat stellen om deze duurzame ambities te realiseren door besparingen op kosten, energieverbruik en materialen. Gelijkstroom belooft hiermee een belangrijke schakel te zijn in lokale duurzame energiesystemen. Er zijn echter ook nog barrieres: toepassing van gelijkstroom is relatief nieuw en nog niet beschreven in wet- en regelgeving. Binnen Netbeheer Nederland en met hulp van het Ministerie van Economische Zaken en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) werkt Alliander aan een oplossing.

Terugdringen fossiele brandstoffen en grondwater papierindustrie Eerbeek

In de Eerbeekse papierindustrie wordt het gebruik van fossiele brandstoffen en grondwater binnenkort flink teruggedrongen. Industriewater Eerbeek (IWE) en Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling gaan er een biogas- en proceswaterleiding realiseren. Hiermee wordt het mogelijk om biogas, dat vrijkomt bij de zuivering van afvalwater, én het gezuiverde water direct te benutten in de papierfabriek DS Smith. Dit bespaart ongeveer 700.000 m3 water per jaar en reduceert de CO2-uitstoot met ongeveer 5.000 ton per jaar.

Hoofdkantoor Alliander wordt moderner en zuiniger

Alliander gaat zijn hoofdkantoor ‘Bellevue’ in Arnhem renoveren en verduurzamen. In het eerste halfjaar 2015 is het definitieve ontwerp afgerond. De verbouwing start eind 2015 en zal begin 2017 gereed zijn. Na de verbouwing voorziet het kantoor voor een groot deel in zijn eigen energiebehoefte. Dat is mogelijk door het gebruik van zonnepanelen en door het pand te verwarmen en te koelen door middel van warmte en koudeopslag in de bodem. Ook worden bij de verbouwing duurzame materialen gebruikt en worden slimme meet- en regelsystemen toegepast voor bijvoorbeeld verlichting en luchtbehandeling.

Locatie Duiven

Op 31 augustus starten ruim 1.500 medewerkers op de vernieuwde locatie in Duiven. Na bijna twee jaar van renovatie en uitbreiding wordt deze locatie opnieuw in gebruik genomen en krijgt de centralisatie strategie voor de medewerkers in Oost-Nederland vorm. Duiven is een bijzondere locatie, die zoveel mogelijk met bestaande gebouwen en hergebruikte materialen is gerealiseerd. Bovendien zal de locatie energieneutraal zijn.

Introductie flexibel schakelsysteem voor openbare verlichting

Netbeheerder Liander is begin 2015 samen met 14 gemeenten een pilot begonnen met een nieuw schakelsysteem op de aansluiting van de openbare verlichting. Gemeenten krijgen zo meer regie en kunnen energie besparen door slimmer te schakelen. Nu worden openbare verlichtingsnetten van gemeenten in het Liander-gebied nog centraal aangestuurd. Met de nieuwe dienst van Liander, genaamd FlexOVL, kunnen gemeenten zelf gaan bepalen hoe laat de verlichting in de wijk aan- en uitgaat.