Financiële gang van zaken

Algemeen

Het resultaat na belastingen over het 1e halfjaar 2015 is in vergelijking met dezelfde periode in 2014 € 5 miljoen hoger en is uitgekomen op € 161 miljoen. Het resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten is stabiel gebleven. De lagere omzet als gevolg van lagere gereguleerde tarieven is gecompenseerd door lagere rente lasten. Het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten is gestegen ten opzichte van het 1e halfjaar van 2014 als gevolg van het niet meer afschrijven op de activa van deze activiteiten.

De nettoschuldpositie is gestegen met € 134 miljoen naar € 1.751 miljoen, met name door de betaling van het dividend van € 125 miljoen over 2014 in april 2015. De solvabiliteit is in het 1e halfjaar 2015 met circa 1% toegenomen naar 55%.