Mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen

 

Aan aandeelhouders en andere vermogenverschaffers toerekenbaar eigen vermogen

€ miljoen

Aandelen- kapitaal

Agioreserve

Achter- gestelde eeuwig- durende obligatie- lening

Herwaar- derings- reserve

Overige reserves

Resultaat boekjaar

Totaal

Per 1 januari 2015

684

671

496

42

1.363

323

3.579

        

Nettoresultaat eerste halfjaar 2015

-

-

-

-

-

161

161

        

Totaalresultaat eerste halfjaar 2015

-

-

-

-

-

161

161

        

Overig1

-

-

-

-

-1

-

-1

Dividend 2014

-

-

-

-

-

-125

-125

Bestemming resultaat 2014

-

-

-

-

198

-198

-

        

Per 30 juni 2015

684

671

496

42

1.560

161

3.614

        

Herwaardering voor verkoop beschikbare financiële activa

-

-

-

11

-

-

11

Couponrente achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belastingen

-

-

-

-

-12

-

-12

Nettoresultaat tweede halfjaar 2015

-

-

-

-

-

74

74

        

Per 31 december 2015

684

671

496

53

1.548

235

3.687

        

Herwaardering voor verkoop beschikbare financiële activa

-

-

-

4

-

-

4

Nettoresultaat eerste halfjaar 2016

-

-

-

-

-

232

232

        

Totaalresultaat eerste halfjaar 2016

-

-

-

4

-

232

236

        

Overig1

-

-

-

-

-1

-

-1

Dividend 2015

-

-

-

-

-

-85

-85

Bestemming resultaat 2015

-

-

-

-

150

-150

-

        

Per 30 juni 2016

684

671

496

57

1.697

232

3.837

    • 1 Onder 'overig' worden de afrondingsverschillen weergegeven.

    Dividend

    Dividend met betrekking tot boekjaar 2015 (€ 85 miljoen) is in april 2016 uitgekeerd (€ 0,62 per aandeel).

    Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

    De achtergestelde eeuwigdurende obligatielening wordt aangemerkt als eigen vermogen, aangezien Alliander geen contractuele verplichting heeft tot terugbetaling van de lening. Voorts zijn eventuele periodieke vergoedingen conditioneel en afhankelijk van uitkeringen aan aandeelhouders.